Räntefonder

Vad är fonder och hur fungerar de?

Vad är fonder och hur fungerar de?

Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper utgivna av till exempel staten, bostadsinstitut och företag. Räntefonder påverkas, till skillnad från aktiefonder, inte av börsfluktuationer utan snarare av rörelser på räntemarknaden.

Många upplever räntefonder som något trista placeringar eftersom de ger en lägre prognostiserad avkastning än aktiefonder.

Målet med räntefonder är å andra sidan inte att de ska vara fantastiska prisraketer (aktiefonder och aktier är bättre för det), utan snarare att de ska fungera som en portföljkrockkudde. Ett verktyg som skyddar dig från stora förluster.

Den här artikeln ger dig en snabb översikt över räntefonder och varför de är viktiga att ha i din portfölj.

Investeringar i räntebärande värdepapper, såsom lån, görs av fonder.


Fonder investerar i räntebärande värdepapper, som ges ut av en mängd olika företag för att skaffa kapital för sin verksamhet. Till vanliga emittenter av räntebärande värdepapper hör staten, kommuner, företag och bostadsinstitut.

En investering i en räntebärande tillgång är i huvudsak ett lån, med ränta som betalas till investeraren (i det här exemplet fonden och du som fondägare). Antingen regelbundet under lånets löptid eller i en engångsbetalning när lånet betalas av.

Ränteinstrument kommer i en mängd olika löptider: vissa är bara bra i några månader, medan andra kan hålla i upp till 30 år. Räntefonder klassificeras i följande kategorier utifrån begreppet:

Räntefonder med en maximal löptid på 12 månader: Investera i räntetillgångar med en maximal löptid på 12 månader. Penningmarknadsfonder och likviditetsfonder är andra namn för samma sak.

Långfristiga räntefonder investerar i räntebärande värdepapper med en löptid över ett år. Obligationsfonder är ett annat namn för obligationsfonder. Ni kan läsa mer om detta på https://rantefonder.nu

Investerar i värdepapper som betalar ränta.


Ränteinstrument finns i en mängd olika löptider.
Kortsiktiga fonder har låg risk och låg avkastningsprofil, medan långfristiga fonder har en större riskprofil och högre avkastningsprofil.
Ränteförändringar påverkar.
Det är inte relaterat till aktiemarknaden.
Istället för att ge en hög avkastning används den mest som en portföljstötdämpare.
Korta räntefonder löper risk på ungefär samma nivå som insättningsgaranterade sparkonton. Detta beror på fruktens unga ålder. Samtidigt är vinstmarginalen ganska låg.

Långa räntefonder ger högre avkastning än korträntefonder, men de medför också mer risk. Ju längre en räntebärande investering hålls, desto mer riskfylld växer den.

Räntemarknaden, inte aktiemarknaden, påverkar räntefonder.
Ränteinstrument och därmed räntefonder är inte förknippade med aktiemarknaden eftersom värdet på ett lån inte förändras utifrån börsscenariot.

Istället påverkas värdet på räntefonder främst av tillståndet på räntemarknaden. Räntefonder å andra sidan missförstås ofta så att de växer i värde när räntorna stiger och faller i värde när räntorna faller.

I verkligheten är det tvärtom. Räntefonder får värde när marknadsräntorna sjunker, men de tappar i värde när marknadsräntorna stiger. Långfristiga räntefonder påverkas mer än kortfristiga i detta fall.

Enkelt uttryckt, när ränteläget förändras, växer eller minskar efterfrågan på nuvarande räntetillgångar, vilket resulterar i det motsatta förhållandet.

Räntefonder är en fördelaktig tillgång att lägga till i en portfölj på grund av deras bristande koppling till aktiemarknaden. De fungerar som en form av stötdämpare eller broms eftersom de inte påverkas av börsnedgångar.

Sammantaget är konservativa räntefonder värdefulla komplement till mer riskfyllda investeringsalternativ som aktier och aktiefonder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *